Human rights are for everyone
logo2
Wednesdays and Fridays 9:00 - 16:00
fb tw yt sc
language

Publications Open House

Publication title: Social dialogue - report

Description of the publication:

Original title: Dialog społeczny nad polityką integracji - raport

Original description: Projekt "Dialog społeczny nad polityką integracji"

Projekt "Razem mimo różnic"

Raport powstał w ramach projektu prowadzonego wspólnie przez Stowarzyszenie PRO HUMANUM i Fundację Inicjatywa Dom Otwarty, realizowany jest z dotacji programu Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

O autorkach:

Kseniya Homel - absolwentka studiów magisterskich Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracowniczką Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia aktywności społecznej migrantek i migrantów, funkcjonowanie sieci wsparcia, samoorganizacja w obszarach gdzie brakuje systemowych rozwiązań od strony państwa i społeczeństwa większościowego.

Patrycja Ziółkowska - doktorantka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, psycholożka społeczna, trenerka antydyskryminacyjna, edukatorka, wolontariuszka kilku fundacji wspierających osoby z doświadczeniem uchodźczym. Opracowywała i prowadziła liczne warsztaty o tematyce migracyjnej i równościowej we współpracy z Centrum Wielokulturowym w Warszawie, Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. W swoich badaniach porusza przede wszystkim kwestie partycypacji społecznej osób z doświadczeniem uchodźczym.

Category: reports

Design: Razem mimo różnic

Tongue: Polish

Date of publication: 2024-01-22

Social dialogue - report
Back to the list of publications